Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

Biuro w Warszawie

ul. Wiejska 12

Tel. (22) 623 81 54

E-mail: iomwarsaw@iom.int