Nominacje 2019 w kategorii: Instytucja

Teatr Powszechny w Warszawie

za włączanie sztuki do dyskursu na temat migracji i włączanie migrantów w kulturę

Wróć