Konkurs Złote Wachlarze

Dobrze zarządzane migracje nośnikiem rozwoju. 

Konkurs Złote Wachlarze ma na celu wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do:
- stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, 
- budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami,
- wspierania integracji migrantów w Polsce. 

Etapy konkursu:

Zgłaszanie kandydatów

Kandydatów zgłaszają instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz firmy zajmujące się bezpośrednio lub pośrednio tematyką migracyjną.  Nominacje

Spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła Konkursu wyłania Nominowanych do nagrody Złotych Wachlarzy w kategorii Osoba i Instytucja.

Głosowanie

Na podstawie Nominacji Kapituła wyłania Laureatów konkursu, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do głosowania na Nagrodę Publiczności.

Gala Złotych Wachlarzy

Uroczyste ogłoszenie Laureatów oraz wręczenie statuetek Złotych Wachlarzy odbędzie się podczas Gali Złotych Wachlarzy.